Annemieke Meyer

Mijn naam is Annemieke Meyer, geboren in de Zaanstreek in 1980.

Als mij als kind werd gevraagd wat ik later wilde worden, was het antwoord steevast: iets met dieren! Dat ik uiteindelijk op een notariskantoor ben gaan werken is dus ietwat verwonderlijk en het gemis van ‘werken met dieren’ is altijd blijven hangen. Zodoende ben ik als vrijwilliger terecht gekomen bij een hondenschool verbonden aan de Dierenbescherming. Na een ‘snuffelstage’ mocht ik de eerste module van de opleiding van de Dierenbescherming voor instructeurs volgen en er ging een wereld voor me open. Niet alleen het contact met de honden op het veld maakte dit werk een feestje, maar juist ook het contact met de eigenaars en het begeleiden van deze eigenaars bij de opvoeding van de (vaak asiel-)honden. Hierdoor ontdekte ik mijn passie voor het overbrengen van kennis en inzicht zodat er begrip en vertrouwen tussen hond en eigenaar ontstaat.

Toen die hondenschool als zelfstandige stichting haar weg vervolgde kreeg ik de kans om de instructeursopleiding bij de Martin Gaus Academie te volgen en zelf groepen te gaan begeleiden. Juist het volgen van die opleiding maakte dat ik graag nog meer wilde zien en leren. Ik ben namelijk altijd nieuwsgierig naar wat mensen beweegt, wat ze bezighoudt, wat ze motiveert, maar ook hoe dat zich bij dieren en meer specifiek bij honden uit. Wat maakt dat ze doen wat ze doen? 

Die nieuwsgierigheid herkende ik direct bij de eerste ontmoeting met Corien Vallinga bij Hondencirkel. Door samen vanuit die nieuwsgierigheid naar het contact tussen begeleider en hond te kijken zijn er cursussen die verder gaan dan alleen het (on)gewenste gedrag. In de cursussen is aandacht voor de emoties en de behoeften welke gedrag beïnvloeden en veroorzaken, van zowel de hond als ook de eigenaar. Om die emotie en behoeften te kunnen begrijpen is kennis en inzicht nodig in de vormen van communicatie tussen begeleiders en honden, dus dat vormt altijd een rode draad in de cursussen. Wat vertelt jouw hond en zeker ook: hoe antwoord jij? Welke rol vervul jij? 
Ik haal ongelooflijk veel plezier en energie uit de ‘tolk/vertaler’ functie die ik mag vervullen om de communicatie tussen hond en begeleider te verdiepen. Met het starten van Luminous-Training in augustus 2016 is mijn wens vervuld om samen met Hondencirkel meer mensen met hun hond(en) te kunnen begeleiden naar een liefdevolle samenwerking vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid.

Annemieke_Beer - Klein