Hoe werken we

Ik ben ervan overtuigd dat voor ons als mens de beste manier van leren is om zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen. Ik focus op horen, zien en voelen.

Uitleggen met een voorbeeld waarom iets zinvol kan zijn of hoe een hond iets ervaart, waardoor je gaat begrijpen waarom het waardevol is om deze handeling te leren aan je hond. Voordoen zodat een beeld gevormd kan worden en vervolgens zelf ervaren samen met je hond. Ik observeer de interactie tussen jou en je hond en maak je bewust van jouw handelen richting je hond. Natuurlijk zie jij ook wat het effect daarvan is op je hond. Meestal houden wij ongewenst gedrag zelf in stand zonder dat we dit in de gaten hebben. Daarom is het waardevol dat er meegekeken wordt hoe jij je hond iets wilt aanleren.

Wat leer jij en je hond van jou?

  • dat je kennis hebt van honds gedrag
  • dat je begrijpt hoe honden leren 
  • betekenis van lichaamshouding en de kalmerende -en oversprong signalen 
  • dat jij weet wat de basisbehoeftes en verschillende ontwikkelfasen zijn
  • dat jij je beseft wat jou rol in dit geheel is

Wat krijg jij en je hond hiervoor terug?

  • respect, begrip & vertrouwen
  • een fijne en stabiele relatie
  • dat je op gepaste wijze kan reageren op de lichaamstaal -en houding van je hond
  • dat je in iedere situatie weet hoe je ermee kan om gaan en je hond nieuwe dingen kunt aanleren

Je kunt je hond van alles leren en ik kan je helpen op allerlei verschillende manieren (met en zonder clicker) dit aan je hond te leren. Samen kijken we welke manier het beste bij jou, je hond en de eventuele gezinssituatie past.

Mijn advies is leer je hond wat gewenst gedrag is richting andere mensen en dieren zonder daar een woord of gebaar aan te koppelen. Bijvoorbeeld, ik leer geen 'laag' aan de hond, maar leer aan mijn hond dat hij met 4 poten op de grond blijft staan en alleen als ik het zeg mag hij springen. Wees duidelijk en helder en wees vooral consequent. Onderzoek hoe jij je hond kunt motiveren en dus iets kunt aanleren. Besef dat ongewenst gedrag alleen in stand gehouden wordt wanneer het aandacht krijgt of (onbewust) beloont wordt, want een hond herhaald alleen gedrag als het hem of haar iets oplevert. 

Als jij open staat om samen te leren, samen iets op te bouwen dan sta ik open om jullie hierbij te ondersteunen en gaan we samen aan het werk.